Personal Training

Personal Training

Level 3 Personal Trainer koulutuksen saaneet ovat yksilölliseen hyvinvointiin, kuntoon ja urheilusuorituksiin korkeasti koulutettuja henkilökohtaisia valmentajia.

Personal Training on henkilökohtaista ohjausta aina yksittäisistä treenisessioista pidemmän tähtäimen tavoitteisiin sekä niiden suunnitteluun ja seurantaan.

Suunnitelmat laaditaan asiakkaan ja valmentajan kanssa siten, että ne noudattavat SMARTtia (S=specific ,  M=measurable  A=agreed, R=realistic, T=time). Tämä tarkoittaa, että ne ovat tarkkoja tavoitteissaan, mitattavissa olevia, yhteisymmärryksessä asiakkaan ja valmentajan kanssa sovittuja, realistisia ja niille on asetettu ajalliset raamit.

Valmentajan tehtävänä on laatia harjoitusohjelmasta asiakkaan tarpeet ja aikataulut huomioonottava sekä turvallinen ja tehokas!

Valmentajan tärkeimpiin taitoihin kuuluu myös toimia motivaattorina! Useasti jo pelkästään valmentajan  olemassa olo motivoi asiakasta, sillä sovittua tapaamista on vaikeampi jättää väliin.

Kaikki asiakkaan ja valmentajan väliset tiedot ovat luottamuksellisia ja valmentajia velvoittaakin vaitiolovelvollisuus. Yleisesti Personal Trainerit ovat sosiaalisilta taidoiltaan päteviä ja asiakkaan onkin tarkoitus saada tuntemaan olonsa helpoksi valmentajan läsnäollessa ja sitä myöten myös keskittymään valmentajan antamiin ohjeisiin kohti yksilöllisiä tavoitteita!

Mainokset

%d bloggers like this: